WEDSTRIJDREGLEMENT MVO TROFEE 2022

Voorwaarden

De deelnemers die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen meedingen voor de MVO-Trofee:

 • De organisatie staat sinds 2019 ingeschreven bij de KVK en heeft sinds 2019 personeel in dienst;
 • De organisatie is gevestigd in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Of betrekt haar personeel daar vandaan;
 • De organisatie benut meerdere kansen die de regio biedt. (Denk hierbij aan netwerken, kenniskringen, subsidies, etc.);
 • Naast de primaire doelen van de organisatie, zet de organisatie zich in om:
  • het welzijn van medewerkers of inwoners te verbeteren (gezondheid, scholing, participatie, terugdringing van eenzaamheid en schulden), of
  • de milieubelasting te helpen reduceren (klimaatneutraal ondernemen of ondernemen met minimaal afval), of
  • de werkgelegenheid in de regio te vergroten, of
  • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichter bij werk te brengen, of
  • andere ondernemers te verleiden zich in deze regio te vestigen, of
  • het vestigingsklimaat van de regio te verbeteren.

Proces

 1. Ondernemers, werkgevers, inwoners en anderen dragen kandidaten / organisaties voor –Sluitingsdatum is: 14 juni 2022
 2. De voorgedragen partijen worden hierover geïnformeerd. Na instemming en inschrijving nemen zij deel aan de wedstrijd. Sluitingsdatum is: 29 augustus 2022
 3. De jury beoordeelt de aanmeldingen en bepaalt wie de drie best beoordeelde inschrijvingen zijn. – Tussen 7 en 21 september 2022
 4. De genomineerden pitchen hun inschrijving voor de jury. – 21 september 2022
 5. Van de drie genomineerden worden filmpjes gemaakt. – Tussen 24 september en 14 oktober 2022
 6. Tijdens het najaarsevent LEF LOONT! Live bepalen de aanwezigen wie de winnaar is. – Donderdag 20 oktober 2022

Presentatie (filmpjes) van de drie genomineerden bevat minimaal

 • Uitleg van de organisatie waarom deze zich focust op MVO en waarom op deze manier
 • Een beeld van de (markt)kansen die extra benut worden
 • Lange termijn ambities van de organisatie