WEDSTRIJDREGLEMENT MVO TROFEE 2021

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de MVO trofee, dienen deelnemers aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De organisatie staat sinds 2018 ingeschreven bij de KVK en heeft sinds 2018 personeel in dienst;
 • De organisatie is gevestigd in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis;
 • De organisatie benut meerdere kansen die de regio biedt. (Denk hierbij aan netwerken, kenniskringen, subsidies, etc.);
 • Naast de primaire taak zet de organisatie zich in om:
  • het welzijn van medewerkers of inwoners te verbeteren (gezondheid, scholing, participatie, terugdringing van eenzaamheid en schulden), of
  • de milieubelasting te helpen reduceren (klimaatneutraal ondernemen of ondernemen met minimaal afval), of
  • de werkgelegenheid in de regio te vergroten, of
  • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichter bij werk te brengen, of
  • andere ondernemers te verleiding zich in deze regio te vestigen, of
  • het vestigingsklimaat van de regio te verbeteren.

Proces

 1. Ondernemers, werkgevers, inwoners en anderen dragen organisaties voor – Sluitingsdatum is: 20 juni 2021
 2. De voorgedragen partijen worden hierover geïnformeerd. Na instemming en inschrijving nemen zij deel aan de wedstrijd. Sluitingsdatum is: 1 september 2021
 3. De jury beoordeelt de aanmeldingen en bepaalt wie de drie best beoordeelde inschrijvingen zijn. – Tussen 6 en 29 september 2021
 4. De genomineerden pitchen hun inschrijving voor de jury. – Tussen 6 en 29 september 2021
 5. Van de drie genomineerden worden filmpjes gemaakt. – Tussen 24 september en 14 oktober 2021
 6. Tijdens LEF LOONT! Live wordt bekend wie de winnaar is. – Donderdag 28 oktober 2021

Presentatie (filmpjes) van de drie genomineerden bevat minimaal

 • Uitleg van de kandidaat waarom deze zich focust op MVO en waarom op deze manier;
 • Een beeld van de (markt)kansen die extra benut worden.
 • Lange termijn ambities van de organisatie.