WEDSTRIJDREGLEMENT MVO TROFEE 2019

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de MVO trofee, dienen deelnemers aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De kandidaat staat sinds 2016 ingeschreven bij de KVK en heeft sinds 2016 personeel in dienst;
 • De kandidaat is gevestigd in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis;
 • Het bedrijf benut meerdere kansen die de regio biedt. (Denk hierbij aan netwerken, kenniskringen, subsidies, etc.);
 • Naast de primaire taak zet het bedrijf zich in om:
  • het welzijn van medewerkers of inwoners te verbeteren (gezondheid, scholing, participatie, terugdringing van eenzaamheid en schulden), of
  • de milieubelasting te helpen reduceren (klimaatneutraal ondernemen of ondernemen met minimaal afval), of
  • de werkgelegenheid in de regio te vergroten, of
  • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichter bij werk te brengen, of
  • andere ondernemers te verleiding zich in deze regio te vestigen, of
  • het vestigingsklimaat van de regio te verbeteren.

Proces

 1. Ondernemers, werkgevers, inwoners en anderen dragen organisaties voor via de internetsite Sluitingsdatum is: zondag 7 juli 2019.
 2. De voorgedragen partijen worden in week 28 hierover geïnformeerd. Na instemming nemen zij deel aan de wedstrijd.
 3. De jury beoordeelt op 12 september 2019 de aanmeldingen en bepaalt wie de drie best beoordeelde inschrijvingen zijn.
 4. Op woensdagochtend 18 september 2019 houden de genomineerden – ter verificatie- pitches voor de jury.
 5. Van de drie genomineerden worden (tussen 23/9 en 4/10) filmpjes gemaakt. Deze filmpjes worden gebruikt voor promotie op social media en om de zaal te laten bepalen op 31-10-2019 wie de winnaar is.
 6. Publiciteit voor de winnaar.

  

Presentatie (filmpjes) van de drie genomineerden bevat minimaal

 • Uitleg van de kandidaat waarom deze zich focust op MVO en waarom op deze manier;
 • Een beeld van de (markt)kansen die extra benut worden.
 • Lange termijn ambities van de organisatie.