Wedstrijdreglement verkiezing MVO-ondernemer 2018

Duurzaam ondernemen, met oog voor mens en milieu. Misschien doet u het al jaren, zonder dat u daar ruchtbaarheid aan geeft. Of wellicht kent u iemand die slim en circulair onderneemt. Met een visie op duurzaamheid. Iemand die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Die als voorbeeld kan dienen voor anderen en het verdient eens in het zonnetje gezet te worden. Bent of kent u zo’n ondernemer? Dan kunt u uzelf of die ander nomineren voor de verkiezing van de MVO-ondernemer 2018! In dit wedstrijdreglement vindt u meer informatie en de voorwaarden.

Doel:
De verkiezing van de MVO-ondernemer 2018 is in het leven geroepen om koplopers publiekelijk te waarderen en belonen. Dit zijn bedrijven die in hun bedrijfsvoering de waarden People, Planet en Profit optimaal inzetten. De verkiezing inspireert andere ondernemers in de regio om hetzelfde te doen. Zo draagt de verkiezing van de MVO-ondernemer 2018 bij aan een duurzamere bedrijfsvoering en een samenleving waarin iedereen meedoet.

Voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor deelname aan de verkiezing van de MVO-ondernemer 2018, moeten kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De kandidaat staat sinds 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft sinds 2015 personeel in dienst;
 • De kandidaat is gevestigd in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis;
 • Het bedrijf benut meerdere kansen die de regio biedt, zoals subsidies, netwerken en kenniskringen;
 • Naast de primaire taak zet het bedrijf zich in om:
  • het welzijn van zijn medewerkers of inwoners te verbeteren (gezondheid, scholing, participatie, terugdringing van eenzaamheid en schulden), of
  • de milieubelasting te helpen reduceren (klimaatneutraal ondernemen of ondernemen zonder afval), of
  • de werkgelegenheid in de regio te vergroten, of
  • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichter bij werk te brengen, of
  • het vestigingsklimaat van de regio te verbeteren.

Beoordelingscriteria:
De jury beoordeelt de aanmeldingen op:

 • Schaal (omvang)
 • Impact
 • Innovatie
 • Inspiratie voor anderen
 • Toepasbaarheid; is dit voorbeeld elders ook eenvoudig in te zetten?

Prijs:

 • Wisseltrofee
 • Eeuwige roem
 • Free publicity
 • Lid van de jury voor de verkiezing van het volgende jaar

Proces:

 • Iedereen kan kandidaten voordragen. Sluitingsdatum is: 15 augustus 2018.
 • De jury bespreekt en beoordeelt op 5 september 2018 de aanmeldingen en stelt de drie best scorende kandidaten vast. Zij presenteren hun voordracht aan de jury.
 • Van de drie genomineerden wordt in de week na 11 september een promovideo gemaakt.
 • Tijdens het event op 10 oktober 2018 krijgen de bezoekers het juryrapport te horen en de promovideo’s te zien. Daarna stemmen de aanwezigen ter plekke op hun favoriete kandidaat. Samen bepalen zij wie de winnaar van 2018 is!