Overzicht workshops

MKB Nederland, Wayra Kowsoleea: MKB Nederland helpt de ondernemer op weg met de Sustainable Development Goals. Ondernemers willen wel bijdragen aan de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN, maar hun activiteiten zijn nog onvoldoende om de doelen in 2030 te behalen. MKB Nederland heeft een stappenplan ontwikkeld voor de individuele ondernemer waarmee men kan versnellen.


Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO Nederland), Wim Boeken:
Onderzoek samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de mogelijke fiscale voordelen van circulair ondernemen.

GreenFox Social Return, Renzo Deurloo:
GreenFox Social Return detacheert mensen met een voorsprong op de arbeidsmarkt. Aan de hand van praktische voorbeelden zal Renzo toelichten hoe zijn bedrijf in korte tijd exponentieel is gegroeid.

Autitalent, Henk Stienstra (winnaar Cedris Waarderingsprijs 2018): Mensen met autisme hebben talent; een meerwaarde voor uw bedrijfsvoering. In opsporingsonderzoeken bekijkt de politie vaak honderden uren aan beelden van toezichtscamera’s om een zaak te reconstrueren of de bewijslast rond te krijgen. Door hun uitzonderlijke vermogen tot concentratie en aandacht voor detail pikken deze medewerkers met autisme vaak de beelden eruit die cruciaal zijn voor het onderzoek.

Innovation Quarter, Roadmap Next Society:
Bij veel van de infrastructurele Roadmap Next Economy projecten zal er behoefte zijn aan relatief laaggeschoolde arbeid. Hoe organiseren we dit teneinde er gezamenlijk van te profiteren?

Gemeente Schiedam / Project A20 zone, Liesbeth Roeles:
De A20-zone Schiedam wordt veiliger en steeds waardevoller. Wat hoort daarbij? Een technisch opleidingscentrum?