Ron Kooren, voorzitter College van Bestuur Albeda Regionaal Opleidingscentrum en bestuurslid VNO-NCW Rotterdam/Rijnmond:

 

“Ik zie de potentie van de regio”

De Nieuwe-Waterweg Noord heeft een enorme potentie”, zegt Ron Kooren, voorzitter College van Bestuur van het Albeda Regionaal Opleidingscentrum. “Het is een sterke subregio binnen Rijnmond, met 180.000 inwoners en een grote bedrijvigheid.” Hij vervult al een bestuursfunctie bij VNO-NCW Rotterdam en ziet naast de bestaande netwerken de meerwaarde van het Sociaal Economisch Netwerk MVS. “Er zijn per stad lokale netwerken. Maar de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vormen één doorlopend gebied.

Binnen deze regio wonen mensen in de ene stad en werken of studeren ze in de andere. Er is een enorme transfer van mensen. Het mooie van dit netwerk is dat het de sociale en economische aspecten met elkaar verbindt. Samen gaan we voor een sterke regio, waarin ook kwetsbare inwoners een kans krijgen.” Voor Kooren ligt de focus daarbij vooral op de jeugd. Met Stroomopwaarts en het bedrijfsleven werkt hij nu al aan praktijkopleidingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van het netwerk wil hij de onderwijsinfrastructuur verder verbeteren. En daarvoor brengt hij zowel zijn eigen netwerk als dat van het Albeda Regionaal Opleidingscentrum mee. “Dit ROC is diep verankerd in de regio en heeft vestigingen in alle drie de steden.” Bovendien is Kooren zelf goed bekend in de regio. “De regio is mij dierbaar. Ik zie de potentie qua wonen, werken en leren.”