JAN WILLEM VOGELS, RAYONDIRECTEUR RABOBANK

Goed MVO-beleid werkt pas echt als het bij alle medewerkers leeft.”

“De MVO Trofee zet ondernemers die tijd en energie steken in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het zonnetje. En daarmee kunnen zij als voorbeeld fungeren in de regio voor andere ondernemers. Het is hard nodig dat het bedrijfsleven in deze regio zich meer bewust wordt voor de kansen die een goed MVO beleid oplevert.

Ik ga als jurylid van de MVO Trofee en bestuurslid van de Green Business Club (GBC) vooral letten of het duurzaamheidsbeleid hout snijdt en goed is ingebed in de bedrijfscultuur. Goed MVO-beleid werkt pas echt als het bij alle medewerkers leeft. En daarnaast vind ik het belangrijk om te constateren of en welke duurzaamheidseisen de onderneming stelt aan leveranciers. Het sneeuwbaleffect, zeg maar.”

In het dagelijks leven is Jan Willem Vogels rayondirecteur bij de Rabobank. Daarnaast is hij bestuurslid van de Vlaardingse ondernemersvereniging IKV. Dankzij die twee rollen kan iedere deelnemer er op rekenen, dat de duurzaamheidsaspecten waar Jan Willem op beoordeelt, altijd in het licht van renderende bedrijfsvoering beschouwd zullen worden.