Frank van der Plas, manager Omgeving & Samenleving bij woningcorporatie Maasdelta:

 

“Er valt veel te winnen”

“Maatschappelijke problemen zijn steeds complexer geworden”, zegt Frank van der Plas, manager Omgeving & Samenleving bij woningcorporatie Maasdelta. “Vroeger was de samenleving meer gefragmenteerd. Nu hebben gemeenten, bedrijven en maatschappelijke partners elkaar steeds meer nodig. Bijvoorbeeld bij sociale problematiek of het verduurzamingsvraagstuk.

Ik zie voor het Sociaal Economisch Netwerk MVS een belangrijke rol weggelegd om de verschillende partijen met elkaar te verbinden.” Van der Plas werkt twaalf jaar bij Maasdelta, waarvan acht als vestigingsmanager in Maassluis. Hij kent de regio goed. “De doelgroepen van Stroomopwaarts zijn de mensen die in onze huizen wonen. In mijn werk ben ik altijd maatschappelijk bezig. Bijvoorbeeld door mijn betrokkenheid bij leefbaarheidsprojecten in de wijken of bij ‘achter de voordeurproblematiek’. Samen met maatschappelijke partners, zoals Stroomopwaarts en de wijkteams in de gemeenten, proberen wij mensen met een huurachterstand te helpen.” Bedrijven zouden in hun strategie al doelstellingen moeten formuleren voor het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, vindt Van der Plas.

Hij ziet kansen voor het SEN MVS om goede voorlichting te geven en verbindingen te leggen, zodat de onbekendheid en de drempel weggenomen worden. “Het is niet alleen maatschappelijk verantwoord om iemand met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Voorbeelden leren dat het ook echt wat oplevert. Bovendien zijn er allerlei subsidies en regelingen. Door bedrijven hierop te attenderen, valt er veel te winnen.”