FRANK VAN VELZEN, DIRECTEUR WONEN – WONINGCORPORATIE MAASDELTA:

“Een deel van de doelgroep woont in onze huizen”

“Wij voelen ons verbonden met het Waterweggebied. Onze corporatie verhuurt zo’n zesduizend woningen in Maassluis. Als het goed gaat met de economie en de arbeidsparticipatie in dit gebied, dan straalt dat ook af op onze huurders. Een deel van de doelgroep van het Sociaal Economisch Netwerk MVS woont in onze huizen. Wanneer we deze mensen met minder kansen aan werk kunnen helpen, dan leveren we indirect een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de wijken.”

“Binnen het netwerk wil ik met elkaar kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik vind het leuk op dit vlak te leren van andere bedrijven en onderwijsinstellingen. En ik denk graag mee hoe andere organisaties kunnen bijdragen. Ook binnen Maasdelta onderzoekt Van Velzen de mogelijkheden om bij te dragen aan de arbeidsparticipatie. Maasdelta is een maatschappelijke organisatie. Wat er speelt in de maatschappij vertalen wij naar onze bedrijfsvoering. Daarom vind ik het belangrijk mee te denken over de invulling van de landelijke participatiedoelstellingen. Maasdelta werkt voor het onderhoud en de bouw samen met toeleveranciers.”

“Het zou mooi zijn als we bij grote opdrachten in het contract de eis kunnen opnemen dat zij samenwerken met mensen die langere tijd niet gewerkt hebben. En wellicht zijn er meer mogelijkheden om direct of indirect een bijdrage te leveren.”