Desiree Curfs, directeur Stroomopwaarts:

 

“Ik gun het iedereen een doel te hebben om op te staan”

“Het is mijn diepste wens om iedereen te laten meedoen in onze samenleving”, zegt Desiree Curfs, directeur van Stroomopwaarts. “Wanneer iemand uitvalt, is het beter daar zo snel mogelijk een plekje voor te creëren. Hiermee voorkomen we een negatieve spiraal. Ik gun het iedereen deel uit te maken van een organisatie, collega’s te hebben en een doel om op te staan.”

Als bestuurslid en ambassadeur van het Sociaal Economisch Netwerk MVS wil ze zoveel mogelijk ondernemers en instellingen ‘besmetten’ met de ambitie om kwetsbare inwoners aan werk te helpen. Ze ziet het netwerk als platform om anderen te inspireren en de weg te wijzen naar instrumenten om sociaal te kunnen ondernemen. “De groep die een vangnet nodig heeft moet kleiner worden. Dat is beter voor de economie, de ondernemers en de inwoners. We hebben elkaar nodig om deze opgave voor elkaar te krijgen. Binnen het netwerk kunnen we alle middelen slim met elkaar verbinden.”

Curfs voorkomt graag dat jonge mensen in de uitkering belanden – waarna schulden en problemen zich opstapelen. “Deze doelgroep heeft een perspectief nodig.” Ze is blij dat ook het onderwijs bij het netwerk betrokken is. “Het onderwijs stoomt mensen klaar voor de vraag van morgen. Samen met de onderwijsinstellingen kunnen we zoeken naar duurzame oplossingen om het onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken. Ook voor de doelgroep die wat minder vanzelfsprekend in de schoolbanken past.”