Anneke Knol, gemeentesecretaris Vlaardingen:

 

“Mooi als het een levendig netwerk wordt”

Samen meer kwetsbare inwoners in de regio een kans geven. Kennis delen. Elkaar steunen en inspireren. Gemeentesecretaris Anneke Knol van Vlaardingen ziet genoeg kansen voor het Sociaal Economisch Netwerk MVS. “Het zou mooi zijn als veel ondernemers en instellingen zich hierbij aansluiten, zodat het een levendig netwerk wordt.”

Zelf is Knol een netwerker en verbinder. Ze boort haar netwerk graag aan om iets te betekenen voor mensen die het minder makkelijk en goed hebben dan zij zelf. “Er zijn zoveel mensen die graag hun steentje willen bijdragen in onze samenleving, maar die nu nog aan de kant staan. Vanuit de overheid ondersteunen we hen met gemeentelijke regelingen. Daarnaast vind ik het belangrijk om hen ook zelf als werkgever waar mogelijk kansen te bieden om mee te doen.” Bij de gemeente Vlaardingen werken diverse collega’s vanuit Stroomopwaarts. Bijvoorbeeld een collega die ondersteunt bij de ICT en het inrichten van zalen. “Hij helpt ons regelmatig uit de brand.” Ook de schoonmaakploeg en gastvrouwen zijn afkomstig van Stroomopwaarts. “Zij doen hun werk uitmuntend en met veel plezier.”

Binnen het netwerk wil Knol ondernemers en instellingen aanmoedigen om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. “Je haalt hiermee bijzondere mensen met hun talenten in huis en er zijn allerlei regelingen ter ondersteuning. We kunnen hier binnen het netwerk samen stappen in zetten en elkaar verder helpen. Wat zijn bijvoorbeeld de beperkingen en wat is er mogelijk? Omdat alle betrokken partijen aan tafel zitten, kunnen we voorbeelden uitwisselen en van elkaar leren.”