Sander Duijmaer van Twist, gemeentesecretaris Maassluis

 

“Durf het te doen! Lef loont”

“Als overheid zijn wij ervoor verantwoordelijk om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de maatschappij”, zegt Sander Duijmaer van Twist, gemeentesecretaris in Maassluis. “Daarbij heb je partners nodig. Ik wil ondernemers enthousiasmeren om zich aan te sluiten bij het Sociaal Economisch Netwerk MVS. Wij kunnen niet zonder ondernemers die hun nek durven uitsteken. Binnen het netwerk kijken we samen met ondernemers, andere overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partijen hoe we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen helpen. Als gemeente willen we daar op verschillende manieren aan bijdragen. Door veel ondernemers te spreken, horen we waar zij kansen zien en wat de knelpunten zijn. Zo kunnen we ons beleid nog beter afstemmen op wat zij nodig hebben om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen.” Als werkgever geeft de gemeente Maassluis zelf het goede voorbeeld door mensen van Stroomopwaarts aan het werk te zetten. Bijvoorbeeld in de schoonmaak, catering en groenvoorziening. Ook creëert de gemeente werkervaringsplekken voor inwoners in de bijstand. In zes maanden doen zij werkervaring op, zodat zij daarna kunnen uitstromen naar een echte baan. “Uit ervaring weet ik dat de samenwerking met Stroomopwaarts tot toegevoegde waarde leidt”, zegt Duijmaer van Twist. “De SW-medewerkers leveren echt kwaliteit en het is leuk te zien met hoeveel trots en plezier ze hun werk doen. Ik roep ondernemers op niet in beren op de weg te denken, maar de toegevoegde waarde te zien. Durf het te doen, want je wordt niet teleurgesteld! Als bestuurslid wil ik eraan bijdragen dat het netwerk gaat groeien en bloeien.”