Persberichten

Project NEXT SOCIETY i.s.m. Buzinezzclub van start

Deelfruit wint MVO Trofee 2020

Persbericht-BeeSerious en Freggies ontvangen de aanmoedigingsprijs

Persbericht – Daklozen aan het werk bij Voscon

BLOZO: “MVO kost geen moeite”

Persbericht – Blozo wint MVO-trofee 2019

Persbericht – Start inschrijving verkiezing MVO Trofee 2019

Nieuwsbericht – We hebben het bedrijfsleven hard nodig!

Nieuwsbericht – Kunnen we meer betekenen?

Persbericht – Voscon wint MVO-trofee 2018

Persbericht – Genomineerden MVO-trofee 2018 bekend

Persbericht – Inzendingen MVO-ondernemer 2018 bekend

Persbericht – Unieke samenwerking NEXT SOCIETY van start

30 juni 2021 | Persoonlijke coaching helpt jongeren in de regio aan werk

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Leerrecht gaan samen met onderwijsinstellingen Albeda en Lentiz, participatiebedrijf Stroomopwaarts en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een unieke samenwerking aan: NEXT SOCIETY. Honderd jongeren worden twee jaar intensief én met persoonlijke aandacht begeleid richting werk. Het streven is om uiteindelijk minimaal zeventig jongeren aan werk te helpen, voorzien van een stabiel inkomen en een positief toekomstperspectief.

Bij NEXT SOCIETY snijdt het mes aan twee kanten. Kwetsbare jongeren krijgen persoonlijke en intensieve begeleiding, zodat ze alsnog een startkwalificatie halen en passend werk kunnen vinden. Ondernemers profiteren hiervan, omdat zij zo hun personeelstekorten kunnen oplossen. Deze aanpak is al succesvol gebleken in Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. In die steden is het project uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Wat uniek is in de MVS-regio, is dat de aanpak voor het eerst uitgerold wordt door een collectief.

Persoonlijke coaching
Het project richt zich voornamelijk op jongeren die vroegtijdig met school gestopt zijn of die multiproblematiek hebben, zoals een kwetsbare thuissituatie en schulden. Er zijn veel instanties die jongeren ondersteunen. Sommige jongeren zien door de bomen het bos niet meer. Dan kan persoonlijke coaching uitkomst bieden. Binnen NEXT SOCIETY krijgen de jongeren een combinatie van klassikale training en individuele coaching, aangevuld met een vrijwillige coach uit het bedrijfsleven.

Trainingsprogramma
Het Sociaal Economisch Netwerk MVS (SEN) initieerde de samenwerking. Al in 2019 onderzochten leden van SEN hoe de sociale uitdaging om jongeren meer kansen op werk te bieden, omgezet kon worden in een economische kans. NEXT SOCIETY is het antwoord. De partners investeren in de jongeren in de regio via het Buzinezzclub trainingsprogramma. De jongeren krijgen les in het voormalige gebouw van Unilever in Vlaardingen. In eerste instantie gaat het om een pilot van twee jaar.

De doelstelling is dat in die tijd minstens zeventig jongeren een passende baan hebben gevonden binnen de regio. Dit heeft een positieve doorwerking op verschillende thema’s die spelen in de MVS-gemeenten. Door deze jongeren aan werk te helpen, neemt het besteedbaar inkomen hier toe. De jongeren zullen minder snel in de criminaliteit belanden, wat een gunstig effect heeft op de leefbaarheid en veiligheid in de regio. Ook bedrijven zijn ermee geholpen als meer jongeren aan het werk gaan. Zij lossen hiermee een deel van het personeelstekort op. Zo draagt dit project op verschillende manieren bij aan het gemeenschappelijk collectief belang.

Oproep!
Draagt u deze aanpak een warm hart toe en zou u daar graag aan mee willen werken? Dat kan! Sommige kandidaten hebben veel baat bij een vrijwillige coach die ervaring heeft in het bedrijfsleven. Iemand die voor een paar maanden, een of twee keer per week contact met de kandidaat heeft. Om te reflecteren, tips te geven en misschien wel het eigen netwerk ter beschikking te stellen. Uiteindelijk gaat het om het vinden van een passende baan in de regio! Kent u een jongere die  baat kan hebben bij deze aanpak? Kijk dan eens samen naar de mogelijkheden op: www.buzinezzclub.nl/MVS. Of neem contact op met John (06-34476134) of Brahim (06-44356513) van de Buzinezzclub. Wilt u met uw organisatie lid worden van het Sociaal Economisch Netwerk? Meld u dan aan op www.sen-mvs.nl!