Partner van SEN worden

Samen voor een sterke regio

Het Sociaal Economisch Netwerk is hét collectief dat bijdraagt aan het verbeteren van het vestigingsklimaat in de regio. Een goed vestigingsklimaat leidt tot toenemende werkgelegenheid, een groeiende economie, meer omzet voor ondernemers en uiteindelijk meer welvaart voor alle inwoners.

Het unieke van het SEN is dat het ondernemers, overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties uit de MVS-steden samenbrengt. Met het regionale participatiebedrijf Stroomopwaarts als aanjager.

Het begint bij u!
Samen gaan wij voor een sterke regio. Daarbij speelt u als ondernemer een belangrijke rol, want het begint bij u. Ondernemers zijn de motor van de economie en een belangrijke partner in de maatschappelijke opgave. Als het goed gaat met ondernemers, gaat het goed met de stad, met de inwoners en de kwetsbare inwoners.

Te veel mensen staan nu nog aan de kant in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het is in ieders belang dat de werkloosheid vermindert. Een sterke economie zorgt voor een stijging van het besteedbaar inkomen en grotere zelfredzaamheid van de inwoners.

U onderneemt in een sociaal bewogen omgeving, waarin er andere eisen aan bedrijven gesteld worden. Naast aandacht voor winst Profit willen steeds meer ondernemers meer betekenen op het gebied van People en Planet.

Het Sociaal Economisch Netwerk kan u helpen en inspireren bij het uitlichten en vormgeven van uw Corporate Social Responsibility.

Opbrengsten van dit netwerk
Elke vier jaar formuleert het netwerk een sociaaleconomische agenda. Als partner hebt u hier inspraak in.
Er ontstaat een duurzaam netwerk dat de ondernemers en maatschappelijke partners in de MVS-steden met elkaar verbindt.
Door ketenstimulering vervullen de partners binnen het netwerk samen de sociaal maatschappelijke opgave.
Samenwerking zorgt ervoor dat de partners over onderwerpen die vanuit economisch perspectief het verschil kunnen maken, beter gehoord worden door lokale en regionale overheden en maatschappelijke partners.
Onze sterke regio wordt een speler van belang met goede voorbeelden voor het topsectorenbeleid, de provincie en MRDH.

Samen bereik je meer. Lees de mooie voorbeelden van andere samenwerkingen in de regio!