Andere interessante pagina’s

Het bestuur
Missie en doel
Contact

LEF LOONT!

“Gaat het goed met de ondernemers, dan gaat het goed met de stad.
Als het goed gaat met de stad, dan gaat het goed met de inwoners.
Ook met de kwetsbare inwoners.”

Missie
Het Sociaal Economisch Netwerk heeft de missie om partijen uit onderwijs, overheid, maatschappelijke partners met de ondernemers samen te brengen, om zo een omgeving te creëren waar het goed werken is en niemand onnodig aan de kant staat. Het uitgangspunt is gelijke kansen, en de mogelijkheid tot onderwijs en ontwikkeling voor ieder individu. Zoals een sterke economie leidt tot meer kansen voor alle inwoners, leiden meer kansen voor alle inwoners tot meer welvaart.

Doel 

We streven naar een arbeidsmarkt waar iedereen maximaal zijn arbeidswaarde kan inzetten. De ondernemers in de regio maken samen het verschil en durven te investeren in een inclusieve arbeidsmarkt.

Het netwerk ondersteunt ondernemers bij het realiseren van deze sociale opgave. Het netwerk biedt een platform van gelijkgestemde ondernemers, zoekt oplossingen voor knelpunten en weet kansen te benutten, zowel in het belang van kwetsbare inwoners als voor de ondernemers.

Doordat ondernemers zich hier graag vestigen, neemt de werkgelegenheid toe, groeit de economie, stijgt de omzet voor ondernemers en is er uiteindelijk meer bestedingsruimte voor álle inwoners.