Voorjaarsevent LEF LOONT – 16 april 2020

Het Sociaal Economisch Netwerk kiest in 2020 het jaarthema: “Geen jongere onnodig aan de kant!”

Een mooi thema wat van waarde is voor zowel de ondernemers/werkgevers, als voor de overheid en de maatschappelijke partners:

Vanuit het perspectief van de ondernemers/werkgevers:

“Het kan toch niet zo zijn dat in de huidige krappe arbeidsmarkt nog jongeren thuis zitten!? Hoe brengen we vraag en aanbod dichter bij elkaar? Hoe kunnen we de vijver groter maken?

Vanuit het perspectief van de overheid en maatschappelijke partners:

“In de regio zijn er relatief veel jongeren (jonger dan 26 jaar) die niet volwaardig meedoen in de maatschappij. Die jongeren gaan niet naar school of hebben geen werk. In een aantal gevallen is dat geen probleem. De jongere is dan bijvoorbeeld een partner van een werkende. Maar in veel andere gevallen kan het een problematische oorzaak hebben, of op termijn problemen opleveren. Denk daarbij aan vroegtijdig schoolverlaters, zorgmijders, jongeren met een detentieverleden, jongeren met verslavingsproblematiek, jongeren zonder startkwalificatie en dergelijke.

Let op! Momenteel werken we aan de programmering.

SAVE THE DATE – Donderdag 16 april, in Schiedam. Locatie volgt binnenkort!