LEF LOONT! voorjaarsevent gaat ONLINE

Tot onze grote spijt kan dit voorjaarsevent niet fysiek doorgaan op donderdag 16 april 2020 in Schiedam. Maar wij heten u graag welkom bij onze webinars. Op donderdag 16 april trappen we af met de driedelige serie en verwelkomen wij u graag online. Nog steeds in ons jaarthema:

“Geen jongere onnodig langs de kant!”

In de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn er relatief veel jongeren (jonger dan 26 jaar) die niet volwaardig meedoen in de maatschappij. Die jongeren gaan niet naar school of hebben geen werk. Hoe bieden wij die vroegtijdig schoolverlaters, zorgmijders, jongeren met een detentieverleden, jongeren met verslavingsproblematiek en jongeren zonder startkwalificatie een perspectief op de arbeidsmarkt? En hoe brengen we vraag en aanbod dichter bij elkaar?

WEBINARS

ONLINE LIVE Q&A

Vragen na het webinar? 
Tijdens de LIVE Vraag en Antwoord (Q&A) kunt u al uw vragen stellen aan één van de experts. Dit vindt dan aansluitend plaats op het webinar.