Op donderdag 21 april 2022 ontvingen wij prominente personen uit de regio die het verschil kunnen en willen maken op het gebied van diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. Keynote spreker Christina Moreno van She Matters en BuitengewoonRandstad010 Inclusief en Stroomopwaarts MVS verbonden zich aan het voorjaarsevent. Tijdens de workshops deelden zij hun visie op het gebied van diversiteit en inclusie. Bezoekers kregen antwoord op de volgende vragen:

– Wat is de kracht van vrouwelijke hoogopgeleide inburgeraars
– Inclusief ondernemen: hoe start u?
– Hoe creëert u draagvlak voor diversiteit en inclusie?
– Hoe meet u diversiteit en inclusie binnen uw organisatie?
– Cultuursensitief werken en werven: hoe werkt dit?

Thema 2022- 2024:  Diversiteit en inclusie

In deze maatschappij hoort iedereen zich thuis te voelen en gelijke kansen te krijgen. Zichzelf te ontplooien, ongeacht leeftijd, religie, gender, culturele achtergrond, lichamelijke of geestelijke beperking. We geven kracht aan deze verschillen door creativiteit, innovatie en talentontwikkeling maximaal te stimuleren. We werken zo aan een inclusieve omgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen.