Juryrapport MVO-troffee 2018

De jury is erg te spreken over de inzendingen voor de verkiezing van MVOondernemer 2018. Alle deelnemers zetten zich op hun eigen wijze in voor hun omgeving. Zij tonen verantwoordelijkheidsgevoel en lef en durven het verschil te maken. Daarmee dienen zij als voorbeeld voor anderen. In het juryrapport staat een toelichting per deelnemer.

Voscon

Voscon is een allround constructie- en servicebedrijf in Vlaardingen. Het is opgericht in 1984 en heeft sinds 2010 een eigen machinepark dat gespecialiseerd is in het bewerken van metaalproducten. De jury zegt over Voscon: “Dit bedrijf heeft veel onderscheidende waarden die onvoldoende naar voren komen in de aanmelding. Het is intrinsiek betrokken bij de gemeenschap en zelfs bij individuen. Voscon is bescheiden, terwijl de manier van werken een inspiratiebron kan zijn voor andere ondernemers. Deze ondernemer stelt een nieuwe norm voor bijdragen aan de maatschappelijke opgave.”

Irado

Irado verzorgt de huishoudelijke afvalinzameling voor onder meer de gemeenten Vlaardingen en Schiedam. Daarnaast onderhoudt dit bedrijf in Schiedam de openbare ruimte en levert het diverse diensten aan andere gemeenten en het mkb in Zuid-Holland. De jury zegt hierover: “Deze kandidaat is door meerdere mensen voorgedragen. Irado heeft een integraal MVObeleid. Duurzaamheid staat grotendeels centraal in de bedrijfsvoering. Het bedrijf oriënteert zich sterk op People en vitaliteit van de medewerkers. Irado scoort hoog op People, Planet en Profit. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maakt onderdeel uit van de strategie om concurrerend te kunnen werken.”

Frankelandgroep

Onder het motto ‘Zo gewoon mogelijk’ biedt de Frankelandgroep senioren in Schiedam en Vlaardingen een uitgebreid aanbod aan zorg en welzijn. Thuis via Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep of op een van de locaties. De jury zegt over deze organisatie: “De Frankelandgroep zet sterk in op People. Deze aanpak draagt bij aan de continuïteit in de bedrijfsvoering. De inzet op People wordt niet gezien als kostenpost, maar juist als een manier om de Profit te versterken. De impact is groot. De Frankelandgroep neemt jaarlijks tientallen medewerkers aan met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het inplannen van overcapaciteit draagt bij aan het welzijn van medewerkers en aan werkgelegenheid in de regio.”

360Fabriek

Dit bedrijf heeft vier mensen in dienst. In 2018 startte het project De Droomfabriek. Hiermee
wil 360Fabriek mensen die aan bed of huis gekluisterd zijn een mooie dag bezorgen met
virtual reality. Ze beleven bijvoorbeeld hoe het is om op het strand te wandelen of in een
voetbalstadion te zitten:
“Deze organisatie scoort hoog op welzijn en heeft veel potentie om winst te maken (Profit).
Er zijn geen duidelijke duurzaamheidsmaatregelen. Wel is het een inspirerend bedrijf met
grote maatschappelijke meerwaarde. 360Fabriek verdient een groot compliment voor de
grote inzet op de P van People. Met het beperkte aantal medewerkers steekt de organisatie
veel tijd in het welzijn van mensen in de regio en dat is heel waardevol.”

Buurtbemiddeling Vlaardingen

Deze buurtbeweging bestaat uit hardwerkende vrijwilligers, die bemiddelen en adviseren bij
burenoverlast. De jury zegt hierover:
“Dit is geen onderneming maar een buurtinitiatief. Het is lovenswaardig en inspirerend dat
individuen dit doen. Het is een voorbeeld van People voor People. Bij de jury is het niet
bekend of Buurtbemiddeling Vlaardingen ook maatregelen neemt op het gebied van Planet
of Profit.”

Count Terminal

Het tankpark in Vlaardingen wordt omgebouwd tot een van de grootste
verwerkingsinstallaties en vetopslagen van Nederland. Over deze aanmelding zegt de jury:
“De ambitie is groot, maar op dit moment is er nog weinig concreet. Daardoor is er geen
sprake van geleverde prestaties die inspirerend kunnen zijn voor andere ondernemers. De
betrokkenen zijn gedreven. Zij lichtten het project technisch toe en zijn zich heel bewust van
de overlast die zij voor de omgeving opleveren. De jury ziet de intentie om aandacht te
besteden aan de drie P’s: People, Planet en Profit.”

De Polderij

De natuur is de inspiratiebron voor vergaderlocatie de Polderij in Maassluis. De zes
vergaderruimtes in deze boerderij zijn ingericht volgens wetenschappelijke inzichten. De
belofte is: ‘een inspirerende plek voor een effectievere bijeenkomst’. Over de Polderij zegt de
jury:
“De Polderij is jong, ambitieus en inspirerend. De organisatie heeft veel verbindingen in de
lokale gemeenschap. De ondernemers denken overal over na. People, Planet, Profit zit in de
haarvaten van de organisatie. De jury waardeert de duidelijke, integrale aanpak. Het is wel
spannend in welke mate de Polderij winstgevend en duurzaam kan zijn. De jury is
nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor een van de netwerkevenementen. Helaas voldoet
de Polderij niet aan de inschrijvingsvereisten voor de MVO-trofee 2018, omdat de organisatie
niet voor 2015 is opgericht.”

Facilicom Group

Facilicom Group bestaat ruim 50 jaar en is gespecialiseerd in het verzorgen van facilitaire
diensten: schoonmaak, beveiliging, catering/horeca en zorg. Het familiebedrijf heeft de
hoofdvestiging in Schiedam. De organisatie is naast Nederland ook actief in België, het
Verenigd Koninkrijk en Ierland. De jury zegt over Facilicom:
“De aandacht voor People, Planet en Profit is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.
Facilicom kan lokale mkb’ers inspireren, die graag een integraal MVO-beleid willen voeren.
Deze grote onderneming is een voorname werkgever in de stad. De jury nodigt Facilicom
van harte uit om de aandacht voor People, Planet en Profit meer zichtbaar te maken in de
regio. De organisatie doet landelijk veel, maar het is onvoldoende duidelijk wat er precies
regionaal gebeurt om het lokale vestigingsklimaat te versterken.”

Het Goed Rijnmond

De missie van Het Goed is ‘werk maken van hergebruik en werk maken van
werkgelegenheid’. De organisatie geeft gebruikte spullen een tweede leven door ze te
verkopen in de kringloopwarenhuizen. Het gaat om producten als kleding, dekens,
schoenen, huisraad, meubels, fietsen, speelgoed, boeken en elektronica. De jury zegt
hierover:
“Hier werken heel veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (ongeveer 1:3).
Duurzaamheid is de basis van de bedrijfsvoering (recyclen). Wel vraagt de jury zich nog verschillende dingen af. Het is onvoldoende helder of Het Goed een maatschappelijke
organisatie is of een onderneming met een winstoogmerk. Wat is de lokale binding? Hoe
inspireert Het Goed andere lokale ondernemers en draagt de organisatie bij aan het

Keytoe

Keytoe in Maassluis zet klanten aan tot ‘geluk, groei en waardevermeerdering’. Het bedrijf
richt zich onder meer op fotografie, grafisch ontwerp, interactie-ontwerp en online marketing.
Het zet zich af tegen de gevestigde orde en staat voor ‘Revolutie’. De jury zegt over Keytoe:
“Het is een inspirerend bedrijf met weinig hiërarchie en veel daadkracht. Het gebeurt niet
vaak dat er, zoals bij Keytoe, werkleertrajecten in de ICT ingezet worden. De inschrijving
voor de MVO-trofee bestaat uit veel goede ideeën, maar de samenhang daartussen kan
sterker. Een visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zou de aanmelding
versterken. Bij Planet en Profit zie je geen samenhangende ambitie. Die waarden zijn nog
niet strategisch verankerd, waardoor Keytoe voor deze wedstrijd (nog) niet de grote
inspirator is. De jury herkent wel een hele sterke lokale binding en een bijdrage aan de
gemeenschap en het vestigingsklimaat.”

KomKids

Bij KomKids in Schiedam is kinderopvang meer dan opvang alleen. Deze organisatie wil
kinderen van 0 tot 13 jaar een plezierige tijd bieden en hen op de beste manier ondersteunen
in hun ontwikkeling. De jury zegt hierover:
“KomKids is een charmante ondernemer met goede MVO-bedoelingen. De jury kent
KomKids als een organisatie die betrokken is bij de gemeenschap. De aanmelding voor de
MVO-trofee vindt de jury wat mager. Het is bijvoorbeeld jammer dat het bouwdorp
onderbelicht is. Het genoemde zonnepanelenconcept is niet bijzonder onderscheidend.”

Bonte Zebra

De Bonte Zebra is een lunchroom in Vlaardingen die werkt met biologische, fair trade
producten en met medewerkers met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De jury
zegt hierover:
“Hier werken in verhouding veel mensen met een arbeidsbeperking. De inzet op People is
enorm. Omdat de organisatie is opgericht in 2016, voldoet deze niet aan de vereisten om
aan de wedstrijd deel te nemen. Wel heeft de Bonte Zebra een duidelijk groeipotentieel. Het
is een charmante organisatie met de intrinsieke motivatie om goed te doen.”
Made in Holland Lederatelier
Made in Holland Lederatelier maakt al ruim 25 jaar beschermtasjes voor de telecommarkt.
Het bedrijf werkt voor gerenommeerde merken. Door de productie in eigen atelier is het in
staat om maatwerk te leveren aan de klanten. De jury zegt over dit bedrijf:
“Made in Holland is heel sterk in People. De aandacht voor Profit is beperkt en bij de
inschrijving zijn er geen duurzaamheidaspecten toegelicht.”

Van Dijk Maasland

Oorspronkelijk richtte Van Dijk Maasland zich op de grond-, weg- en waterbouw. Nu, ruim
vijftig jaar later, heeft dit bedrijf het dienstenaanbod flink uitgebreid met aanverwante
diensten. De jury zegt over dit bedrijf:
“Deze organisatie heeft een heel herkenbare intrinsieke overtuiging om bij te dragen aan het
welzijn van de stad. Hoewel dit bij de inschrijving niet is aangegeven, heeft Van Dijk
Maasland een toegevoegde waarde voor de stad en het vestigingsklimaat. Uit de inschrijving
is niet te herleiden of de ondernemer dit integraal benadert. Omdat er nog geen beleid op
Corporate Social Responsibilty lijkt te zijn, bestaat er een risico dat het bij versnipperde goede acties blijft. De organisatie doet goed, maar scoort niet hoog op innovatie en
inspiratie. Van Dijk Maasland blinkt al jaren uit in lokale betrokkenheid.”

VARI Vlaardingen

VARI is een familiebedrijf uit 1930 met vestigingen in Vlaardingen en Ridderkerk. Klanten
kunnen er terecht voor periodieke controles van hun auto en schadeherstel, maar ook voor
de aankoop van een nieuwe auto of een occasion. De jury zegt over VARI Vlaardingen:
“Deze ondernemer durft tegen de stroom in te zwemmen, maar onderscheidt zich niet met
een integrale duurzaamheidsaanpak. De aanmelding maakt onvoldoende duidelijk wat het
bedrijf op het gebied van duurzaamheid doet en er lijkt geen beleid te zijn op
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wel toont deze ondernemer een hele grote
lokale betrokkenheid. VARI is nooit te beroerd om iets voor de gemeenschap te doen.”

Advocate W.C. de Jonge

Mevrouw W.C. de Jonge werkt bij De Jonge Advocaten in Vlaardingen. Dit
samenwerkingsverband kwam voort uit het ‘Advokatenkollektief Vlaardingen’ dat werd
opgericht in 1997. De grondgedachte is dat iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen,
recht heeft op dezelfde kwalitatieve rechtsbijstand. De jury zegt over deze inschrijving:
“In dit geval is er een individu genomineerd. Zij toont een grote maatschappelijke
betrokkenheid. Zij zet zich in om de gemeenschap sterker te maken, zonder daar zelf veel
winst mee te maken. De jury vindt dit nobel en heeft groot respect voor haar intrinsieke betrokkenheid. Bij de inschrijving ontbreekt echter een integrale aanpak op People, Planet
en Profit. Ook de toelichting op duurzaamheid is niet sterk.”

Zonnepanelen Vlaardingen

Dit Vlaardingse bedrijf is een gecertificeerd installateur van zonne-energie. De jury zegt
hierover:
“Deze ondernemer heeft een passie voor duurzaamheid. De inzet op People is groot. In
verhouding tot de omvang van het bedrijf wordt er veel geïnvesteerd in mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Doordat het zich specifiek richt op zonne-energie, heeft het
bedrijf een smalle ambitie. Het is niet veelzijdig genoeg om op alle MVO-onderdelen
inspirerend te zijn voor andere ondernemers.”