Nicole van der Wekken, directeur Stroomopwaarts

“Bedrijven zijn onderdeel van de samenleving”

“Voor de MVO-trofee zoeken we toonaangevende werkgevers die zich inzetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen”, legt directeur Nicole van der Wekken van Stroomopwaarts uit. “Die ondernemers zetten we graag in het zonnetje.” Ze sprak zelf met ondernemers die al eerder de trofee wonnen. Daarbij viel vooral hun bescheidenheid op. “Deze ondernemers hebben het hart op de juiste plaats. Ze voelen een enorme maatschappelijke betrokkenheid. Voor hen is de prijs een mooie aanmoediging om hun verhaal te vertellen. Met de MVO-trofee kunnen we laten zien dat een gezonde bedrijfsvoering te combineren is met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven zijn onderdeel van de samenleving. Organisaties maken zelf een afweging hoe ze maatschappelijke verantwoordelijkheid verbinden met het ondernemerschap. Het gaat erom die twee te integreren.”