Joop Ham, directeur Lely

“Goede voorbeelden doen goed volgen”

“Ik vind het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt”, zegt Joop Ham, directeur van Lely. “Ieder mens heeft talenten en zou zich binnen de eigen mogelijkheden moeten kunnen ontwikkelen. De MVO Trofee zorgt ervoor dat duurzame ondernemers anderen kunnen inspireren, zodat er een olievlek ontstaat. Het is belangrijk dat goede initiatieven navolging krijgen. Goede voorbeelden doen goed volgen. Ik hoop dat de impact in de regio groot zal zijn en dat het initiatief breed wordt gezien. Zoiets heeft tijd nodig. Ik zie wel dat er steeds meer belangstelling is voor de bijeenkomsten van het Sociaal Economisch Netwerk. De kwaliteit ervan is goed en er wordt veel over gepraat. Voor ondernemers is het een stimulans om binnen hun bedrijven ook aandacht te besteden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toen ik gevraagd werd als jurylid van de MVO Trofee, hoefde ik niet lang na te denken. Ik vind het een heel goed initiatief. Het is leuk om erbij betrokken te zijn.”