Chris Oerlemans, directeur Kloet Onderhoud

Chris Oerlemans, directeur Kloet Onderhoud:

“Continuïteit is heel belangrijk”

“Ondernemen is niet meer alleen het streven naar winst”, zegt Chris Oerlemans, directeur van Kloet Onderhoud. “Iedere zichzelf respecterende ondernemer doet erbij wat hij kan om zijn omgeving positief te beïnvloeden.” Zijn bedrijf in vastgoedonderhoud en -inrichting is daarvan een goed voorbeeld. “Kloet is een familiebedrijf met lange termijn bestendigheid in het DNA. We verduurzamen woningen en andere gebouwen. Daarbij werken we vooral met vast personeel. We leiden leerlingen op en bieden Social Return On Investment (SROI) aan de partijen waar we zaken mee doen. Ditzelfde vragen wij van hen. Op deze manier proberen we positief bij te dragen aan een gezonde omgeving met een goed ondernemersklimaat. En dat is ook in ons eigen belang. Die lange termijn bestendigheid zit in mijn persoonlijk DNA. Ik ben actief op het maatschappelijk vlak. Zo was ik een aantal jaar voorzitter van de Industriële Kring Vlaardingen (IKV). Ik ben lid van de Economische Adviesraad Vlaardingen en initiatiefnemer van de Riverboard. In deze regionale ‘Economic Development Board’ werken vertegenwoordigers van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties met elkaar samen aan economische ontwikkeling en welvaartsgroei in de regio. Als jurylid voor de verkiezing voor de MVO-trofee 2018 let ik er vooral op of een ondernemer Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt vanuit een langdurige overtuiging. Hoe vernieuwend is het initiatief en is er op een slimme manier geld mee te verdienen? Economische rationaliteit is heel belangrijk om continuïteit te borgen. Je wilt niet dat de aandacht voor duurzaamheid stopt in tijden van een crisis. Ook kijk ik of er structuren gecreëerd worden. Is er sprake van een brede aanpak met toegevoegde waarde voor de stad? En in welke mate kan het gekopieerd worden door anderen en is het schaalbaar?”