Nicole van der Wekken, directeur Stroomopwaarts

“We kunnen samen een sprintje trekken”

“In de regio zijn veel initiatieven waarbij ondernemers, overheid en onderwijs elkaar vinden”, zegt Nicole van der Wekken, directeur van Stroomopwaarts. “Het Sociaal Economisch Netwerk MVS richt zich op maatschappelijk ondernemen en de menselijke kant. Hier vinden de partijen elkaar, delen we kennis en zetten we samen stappen. Het is een belangrijk instrument om zichtbaar te maken wat er allemaal al in de regio gebeurt op het gebied van sociaal ondernemen. Zelf vind ik het inspirerend om bij bedrijven over de vloer te komen. Alle ondernemers binnen het netwerk hebben een eigen verhaal. De vraag is steeds hoe ze op een duurzame manier bedrijfsdoelen en mensen kunnen verbinden. Hoe kunnen ze iets betekenen voor de maatschappij?” Als bestuurslid en ambassadeur van het netwerk wil Van der Wekken ondernemers helpen om concrete stappen te zetten. “Als dat nodig is, kunnen we samen een sprintje trekken. Bijvoorbeeld door leerlijnen op te zetten, waar iemand in stappen certificaten kan halen. En door initiatieven waarbij onderwijs en begeleiding op de werkvloer gecombineerd worden. De afgelopen jaren is het momentum ontstaan voor MVO-ondernemers. Er is al veel kennis ontwikkeld. Vanuit het netwerk verspreiden we deze kennis over de hele regio.”