Erwin Stolk Gemeente Vlaardingen

“Het begint met bewustwording”

“Veel mensen kunnen wel een steuntje gebruiken”, zegt Erwin Stolk, gemeentesecretaris in Vlaardingen. “Vanuit de gemeente faciliteren wij erin om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Het begint met bewustwording. Ik zit mede namens mijn collega’s van Maassluis en Schiedam in het Sociaal Economisch Netwerk MVS. Daar heb ik zowel de rol van werkgever als van ambassadeur richting ondernemers. Binnen dit netwerk organiseren we activiteiten waarmee we werkgevers stimuleren om mensen uit de doelgroep in dienst te nemen. Bijvoorbeeld het project Next Society. Kwetsbare jongeren krijgen persoonlijke en intensieve begeleiding, zodat ze alsnog een startkwalificatie halen en passend werk kunnen vinden. Ondernemers profiteren hier ook van, omdat zij zo hun personeelstekorten kunnen oplossen. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten. We zullen met een nuchtere blik moeten gaan kijken hoe de arbeidsmarkt zich na corona ontwikkelt. Hoe kunnen werkgevers op de nieuwe situatie inspelen? Misschien ontstaan er wel andere manieren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.”